Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Dags att söka stipendium!

Ansök senast den 31 mars 2018

Varje år utses en eller flera unga och lovande talanger inom sång och musik att mottaga stipendium ur Stig Pherssons stipendiestiftelse.

Din ansökan ska innehålla följande:

-Personlig data
-Musikaliskt CV
-Referenser
-Hur du önskar använda stipendiet
-Kontaktuppgifter

Skicka till: info@hemgarden.com eller Hemgården, Saltängsgatan 7, 602 22 Norrköping
Märk ansökan med ”Stipendiet”

Utdelning av 2018 års stipendium sker på Hemgården den 19 maj

2018-02-14T08:43:09+00:00