Bli medlem

Årsavgiften 2018 är 50 kr och du kan betala kontant eller till Hemgårdens Bankgiro 5084-0362. Glöm ej att ange namn och adress samt e-adress och telefonnummer vid inbetalning.