Bli medlem

Medlemsavgiften år 2018 är 50 kr och kan betalas kontant eller till föreningens plusgiro 13 27 34-5 . Glöm ej att ange namn och adress samt e-adress och telefonnummer vid inbetalning.