Föreningsverksamhet

På Hemgården kan du även delta i kurser och aktiviteter som anordnas av andra föreningar och organisationer.

Läs mera under Övrig verksamhet, där du får tips på vart du kan vända dig om du vill få information om de föreningar vi samverkar med.