Vi söker ledare för våra kurser och till seniorjympa!

Inför hösten 2019 vill vi gärna ha kontakt med dig som skulle kunna vara ledare för någon av våra grupper.

Just nu så har vi behov av ledare för en matlagningsgrupp. Vi har ett fullt utrustat “skolkök” och dessutom en liten matsal i direkt anslutning till skolköket..

Vi söker också cirkelledare inom träslöjd. Precis som när det gäller matlagningen, så har vi en fullt utrustad träslödssal. Känner du lusten av att “ta i trä” så hör av dig.

I våra lokaler finns också en utrustad sysal. Här finns alltså möjligheter att leda grupper i sömnad eller kanske i det som nu kallas “återbruk”.

Vår ledare i seniorjympa har tyvärr tvingats att tacka nej till en fortsättning. Någonting för dig kanske? Hör av dig till oss.

Du är också välkommen att höra av dig om du vill vara deltagare i någon av ovanstående aktiviteter.

Öppna fliken “Kontakta oss” så hittar du telefonnummer och andra kontaktuppgifter.

Nationaldagen med Öppet Hus och stipendieutdelning

Nationaldagen den 6 juni var en rekordvarm dag. Vårt Öppet Hus på Hemgården genomfördes på grund av eller trots detta med trevlig stämning.

Minimarknad genomfördes i Kuskbostaden.

I stora salen hade vi stipendieutdelning, där Julia Biegniewska mottog Stig Pherssonstipendiet på
10 000 kr. Julia spelade också på sin vilolin med ackompanjemang av Henrik Bergion. Dessutom spelade Julia med sin syster Nicole och pappa Kryspin samt Henrik Bergion några olika stycken. Vi har fantastiska artister från och i vår stad!

Tyvärr blev vår andra stipendiat sjuk och kunde inte delta vid utdelningen. Viktoria Björkman spelar nyckelharpa. Det instrumentet som Stig Phersson ville att stipendiaterna skulle spela och också förkovra sig inom trakterandet av detta instrument. Det är inte så många som spelar nyckelharpa, därför delar vi ut stipendier till andra ungdomar med andra instrument, som Julia Biegniewska till exempel. Vi hoppas att Viktoria vid annat tillfälle kan komma till Hemgården och spela på sin nyckelharpa, kanske på Kulturnatten.

En veteranvolvo på gården fick man gissa ålder på, många hade gissat och en person hade gissat rätt. Vinsten blev en LP-skiva från 50- eller 60-talet där Nils Ferlin läste egna dikter. Volvon är från år 1968 och ägs av Clas Rydgren, ordförande för Hemgården.

Maria Waxegård berättade om bakgrunden till Hemgården, det var intressant och Maria kan verkligen levandegöra historien. Som tack överlämnade Hemgårdens verksamhetschef Jeanette Lanemo Nordenström en vacker blombukett.

Avslutningsvis träffades vi i caféet där Benny Wagnberg höll oss kvar i “forna” tider med sitt program “Tillbaka till 60-talet”. Benny lockade oss till både allsång och dans, en härlig avslutning på dagen!

Julia B.png

Julia Biegniewska

Maria Waxegård

Maria Waxegård

Benny Wagnberg

Benny Wagnberg

Nationaldagen på Hemgården - Öppet Hus!

Torsdagen den 6 juni har vi Öppet Hus från 15:00 till 19:00.

Vi kommer under eftermiddagen, kl. 16:00 att dela ut Stig Pherssons musikstipendium i Stora salen. Vi har två unga stipendiater som belönas, båda med norrköpingsanknytning.

Under eftermiddagen har vi också öppet i Kuskbostaden där bland andra Lisa Hjort visar sin konst.
I Kuskbostaden kommer också andra verksamheter att visas upp i form av en “minimarknad”.

Omkring kl. 17:00 kommer Maria Waxegård att berätta om bakgrunden till Hemgården. Vi genomför den aktiviteten i kafeterian en trappa upp. Hemgården har en spännande historia och Maria kan verkligen levandegöra historian från Settlementrörelsen fram till idag.

I samma lokal kommer Benny Wagnberg att uppträda (Ja, det är han i Tigers) med sitt program
“Åter till 60-talet”. Benny börjar spela och sjunga cirka 17:45.

Hemgården bjuder på “kaffe och kaka”! Men det kommer att finnas lite annat smått och gott i kaféet, om du önska köpa något mer.

Välkommen till Hemgården på Nationaldagen!

Vår nya verksamhetschef är på plats

Den 1:a maj tillträdde vår nya verksamhetschef sin tjänst vid Studiehemmet Hemgården. För flera besökare och medlemmar är det en bekant person som börjat hos oss. Jeanette Lanemo Nordenström har arbetat hos oss tidigare och återkommer alltså.

Det är endast ett par år sedan Jeanette var här, vilket underlättar “inskolningen”. Men det är klart att det finns skillnader. vi har under senare tid bland annat bytt ekonomisystem och redovisningsbyrå. Vi har också förändrat flera av våra lokaler och dess utrustning.

Och så säger vi naturligtvis; välkommen Jeanette!

Föreläsning om åldringsbrott hos Hemgården måndag 20 maj 14:00 - 16:00

Brottsofferjouren Östra Östergötland inbjuder till föreläsning om åldersbrott.

Då åldringsbrott tyvärr är vanligt förekommande så bjuder Brottsofferjouren Östra Östergötland in allmänheten till en föreläsning om åldringsbrott. Föreläsare är Håkan Carlsson från polisens CIRCA-grupp och vår förre landshövding Björn Eriksson. CIRCA-gruppen är den del av polisen som jobbar nationellt med just åldringsbrott och har därför stor kunskap i ämnet.

Föreläsningen är öppen för alla och är helt kostnadsfri, men ni får gärna anmäla er på länken nedan.
https://sv.surveymonkey.com/r/982HJKQ

VÄLKOMMEN!

Hemgårdens årsmöte 2019

Hemgårdens årsmöte genomfördes onsdagen den 10 april, drygt 20 personer deltog vid mötet.

Före detta ordföranden i Kommunfullmäktige, Irene Lindén, ledde förhandlingarna. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för år 2018 godkändes av mötesdeltagarna och ny styrelse valdes liksom revisorer och valberedning.

Under rubriken “Om Hemgården” hittar du de personer som valdes av årsmötet.

Kundenkät

Under närmaste tiden kommer vi att genomföra en kundenkät, för att få reda på vad deltagare i kurser och konferenser anser om Hemgården. Det är en möjlighet för oss att utveckla verksamheten och att göra förbättringar, så att fler ska välja att lägga sina verksamheter i våra lokaler.

Sommargården vid Glan - en del av Hemgården

Ryggåsstugan som en gång fanns på andra sidan Glan, vid Eksund                      Bild Clas Rydgren

Ryggåsstugan som en gång fanns på andra sidan Glan, vid Eksund Bild Clas Rydgren

År 1939 bildades Hemgårdens Kamratförening, syftet var att skapa en plats för sommarverksamhet. Våren 1940 gjordes en ekonomisk kraftansträngning där många deltog, man lyckades få ihop 9 000 kr så det kunde inköpas mark med byggnader vid Sjön Glan, inom Hillerstad.

Genom åren bedrevs omfattande verksamhet vid Sommargården, senaste åren har dock verksamheten i stort sett upphört. Vi har under senaste åren fört diskussioner om framtiden, mellan Studiehemmet Hemgården och Kamratföreningen. Strax innan jul 2018 blev allt klart. Kamratföreningen har nu gått upp i Hemgården och fastigheterna har övertagits likaså. Detta har skett på det sätt som de ursprungliga stadgarna för Kamratföreningen föreskrev.

Vi behöver nu planera för hur vi ska använda Sommargården. Byggnaderna är slitna och el samt vatten behöver kontrolleras. Vi har efter höststormarna sett till att ta bort mängder av träd som fallit, eller som varit i dåligt skick, men det finns mer att göra.

Under försommaren hoppas vi kunna bjuda in till medlemsmöte på Sommargården. Det är en fantastisk plats och anläggningen ligger nära Norrköping, strax bortom gamla Bråvalla flygflottilj.

Tommy håller ordning, bilden är tagen i juni 2016                                  Bild Clas Rydgren

Tommy håller ordning, bilden är tagen i juni 2016 Bild Clas Rydgren

Medlemsmöte med visning av lokalerna och HLR med Lasse Bäckman

Tisdagen den 8 januari var det medlemsmöte i föreningen Studiehemmet Hemgården. Eva Hallermalm Hammarström var “värdinna” för träffen som samlade drygt 20 medlemmar. Det var fika, information om ny hemsida och visning av lokalerna, som under hösten 2018 genomgått förändringar. Vår ekonomi- och IT-konsult Thomas Ljung gick igenom hur vi senaste tiden arbetat gällande föreningens ekonomi för åren 2017 och 2018. Han berättade också om hur vi jobbar vidare inom ekonomiområdet, för att effektivisera samt säkerställa ordning och reda.

Därefter var det Lasse Bäckmans tur att ta över mötet, Lasse jobbar åt företaget “Brandskyddsexperten”. Det var mycket uppskattat av deltagarna och vi fick veta hur en hjärtstartare fungerar, det blev även lite “provkörning” av föreningens egen “startare”.

OBS! Föreningens egen hjärtstartare finns i Tegelhallen (entréhallen).

Lasse gick vidare igenom HLR (Hjärt Lung Räddning) och lärde oss begrepp som “stabilt sidoläge” samt hur vi ska göra när någon råkat illa ut. - Tack Lasse!

Mötet avslutades av Eva och det kändes som alla verkligen uppskattade att ha deltagit vid träffen.

HLR2019Hg1.JPG
HLR2019Hg2.JPG

Välkommen till vår nya hemsida!

Idag den 5 januari 2019 publicerar vi vår nya hemsida. Mycket av det som tidigare funnits med på den gamla hemsidan finns med också nu. Vi kommer att förändra en hel del framöver, bland annat behövs nya bilder och det är extra kul om verksamheterna inom Hemgården själva bidrar till detta. Bilder kan skickas till hemgårdens e-adress, info@hemgarden.com.

Stig Pherssons musikstipendium

Varje år delar vi ut ett eller flera stipendier, till unga talanger inom musik och sång. Hemgården i Norrköping har att utse dessa ungdomar via Stig Pherssons stipendiestiftelse. Stipendiet är från början tänkt för ungdomar som spelar nyckelharpa, vi har dock “breddat” inriktningen, då nyckelharpa tyvärr inte trakteras av så många nu för tiden. Lämplig ålder för dig som vill söka stipendiet är 16 - 26 år.

Din ansökan ska innehålla; - Personlig data, - Musikaliskt CV, - Referenser, - Hur du tänker dig att använda stipendiet, - Kontaktuppgifter.

Ansökan skickas till; info@hemgarden.com, - eller med vanlig post till Hemgården, Saltängsgatan 7, 602 22 Norrköping, - Märk ansökan med “Musikstipendium”.

Vi behöver ha din ansökan senast den 31 mars 2019.

Styrelsen i Stig Pherssons stipendiestiftelse