Styrelse

Vid föreningens årsmöte 26 april 2018 utsågs följande styrelse:

Ordförande och kommunens representant

Clas Rydgren

Vice ordförande

Eva Hallermalm Hammarström

Kassör

Claus Holm

Ledamöter

Ann-Britt Leo

Heintz Grentzelius

Ersättare

Christina Brusén (kommunens representant)

Valberedning

Inger Lilja

Ellika Kyndel

Kerstin Wiklander

Irene Elsasdotter

Revisorer

Lars-Olof Johansson

Björn Albrechtson

Berit Tjernström (ersättare)

 

För kontakt med personer ovan, kontakta Hemgården

011-12 99 70 eller info@hemgarden.com