Styrelse

Vid föreningens årsmöte 10 april 2019 utsågs följande styrelse

Ordförande

Clas Rydgren (Kommunens representant)

Ledamöter

Eva Hallermalm Hammarström
Claus Holm
Ann-Britt Leo
Heintz Grentzelius
Margareta Borggren
Kenny Lundström

ERSÄTTARE

Christina Brusén (kommunens representant)
Britt-Inger Jönsson
Jonas Franzén

Revisorer

Ola jakobsson (auktoriserad revisor)
Björn Albrechtson
Lars-Olof Johansson (ersättare)


Valberedning

Kurt Björk (sammankallande)
Jan Hillström

 

För kontakt med personer ovan, kontakta Hemgården

011-12 99 70 eller info@hemgarden.com