Stig Pherssons musikstipendium

Varje år delar vi ut ett eller flera stipendier, till unga talanger inom musik och sång. Hemgården i Norrköping har att utse dessa ungdomar via Stig Pherssons stipendiestiftelse. Stipendiet är från början tänkt för ungdomar som spelar nyckelharpa, vi har dock “breddat” inriktningen, då nyckelharpa tyvärr inte trakteras av så många nu för tiden. Lämplig ålder för dig som vill söka stipendiet är 16 - 26 år.

Din ansökan ska innehålla; - Personlig data, - Musikaliskt CV, - Referenser, - Hur du tänker dig att använda stipendiet, - Kontaktuppgifter.

Ansökan skickas till; info@hemgarden.com, - eller med vanlig post till Hemgården, Saltängsgatan 7, 602 22 Norrköping, - Märk ansökan med “Musikstipendium”.

Vi behöver ha din ansökan senast den 31 mars 2019.

Styrelsen i Stig Pherssons stipendiestiftelse