Kundenkät

Under närmaste tiden kommer vi att genomföra en kundenkät, för att få reda på vad deltagare i kurser och konferenser anser om Hemgården. Det är en möjlighet för oss att utveckla verksamheten och att göra förbättringar, så att fler ska välja att lägga sina verksamheter i våra lokaler.