Hemgårdens årsmöte 2019

Hemgårdens årsmöte genomfördes onsdagen den 10 april, drygt 20 personer deltog vid mötet.

Före detta ordföranden i Kommunfullmäktige, Irene Lindén, ledde förhandlingarna. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för år 2018 godkändes av mötesdeltagarna och ny styrelse valdes liksom revisorer och valberedning.

Under rubriken “Om Hemgården” hittar du de personer som valdes av årsmötet.