Vår nya verksamhetschef är på plats

Den 1:a maj tillträdde vår nya verksamhetschef sin tjänst vid Studiehemmet Hemgården. För flera besökare och medlemmar är det en bekant person som börjat hos oss. Jeanette Lanemo Nordenström har arbetat hos oss tidigare och återkommer alltså.

Det är endast ett par år sedan Jeanette var här, vilket underlättar “inskolningen”. Men det är klart att det finns skillnader. vi har under senare tid bland annat bytt ekonomisystem och redovisningsbyrå. Vi har också förändrat flera av våra lokaler och dess utrustning.

Och så säger vi naturligtvis; välkommen Jeanette!