Sommargården vid Glan - en del av Hemgården

Ryggåsstugan som en gång fanns på andra sidan Glan, vid Eksund                      Bild Clas Rydgren

Ryggåsstugan som en gång fanns på andra sidan Glan, vid Eksund Bild Clas Rydgren

År 1939 bildades Hemgårdens Kamratförening, syftet var att skapa en plats för sommarverksamhet. Våren 1940 gjordes en ekonomisk kraftansträngning där många deltog, man lyckades få ihop 9 000 kr så det kunde inköpas mark med byggnader vid Sjön Glan, inom Hillerstad.

Genom åren bedrevs omfattande verksamhet vid Sommargården, senaste åren har dock verksamheten i stort sett upphört. Vi har under senaste åren fört diskussioner om framtiden, mellan Studiehemmet Hemgården och Kamratföreningen. Strax innan jul 2018 blev allt klart. Kamratföreningen har nu gått upp i Hemgården och fastigheterna har övertagits likaså. Detta har skett på det sätt som de ursprungliga stadgarna för Kamratföreningen föreskrev.

Vi behöver nu planera för hur vi ska använda Sommargården. Byggnaderna är slitna och el samt vatten behöver kontrolleras. Vi har efter höststormarna sett till att ta bort mängder av träd som fallit, eller som varit i dåligt skick, men det finns mer att göra.

Under försommaren hoppas vi kunna bjuda in till medlemsmöte på Sommargården. Det är en fantastisk plats och anläggningen ligger nära Norrköping, strax bortom gamla Bråvalla flygflottilj.

Tommy håller ordning, bilden är tagen i juni 2016                                  Bild Clas Rydgren

Tommy håller ordning, bilden är tagen i juni 2016 Bild Clas Rydgren